De Studieverzameling bestaat 50 jaar. Voor dit jubileum is er een glossy uitgebracht welke op een receptie door de decaan Prof.dr. J.Schmitz werd aangeboden aan ir. M. Oberman de zoon van Prof.dr.ir.R.M.M. Oberman. Prof.dr.ir. R.M.M. Oberman was bouwheer voor het gebouw Elektrotechniek. Wiskunde en Informatica zijn pas later aan de faculteit toegevoegd en gehuisvest in het gebouw Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica.

Voor de glossy volg deze link  50 jaar studieverzameling EWI

Wat foto's van de feestelijke middag.